OrganisatieDoelgroep en aanbodAanmeldingVacatures / StagesSponsoring
Begeleidingstehuis SJB >> CIJG-SJB


Opdrachtverklaring

Werking

Contact

Onze organisatie behelst een Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg.

Enerzijds is de werking van de voorziening gericht op minderjarige jongens en meisjes in een problematische opvoedingssituatie. Het gaat hoofdzakelijk om kinderen die in hun thuismilieu in gevaar verkeren, kinderen/jongeren uit instabiele gezinnen, die mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden. De belangrijkste doelstelling hierbij is : opvangen, begeleiden, pedagogisch ondersteunen of werken met de jongeren naar zelfstandigheid.

Anderzijds hebben we een nieuw eigen initiatief opgestart (OCO, Ondersteuningscentrum voor Ouders), in navolging van het beoogde CIG(centrum voor Integrale Gezinszorg). Het OCO heeft als doel tijd, ruimte, middelen en ondersteuning te geven aan gezinsleden en kinderen waardoor er aan de kwaliteit van de relatie en de hechting tussen beiden kan gewerkt worden en de verantwoordelijkheid van de ouder in de opvoeding van de kinderen kan vergroot worden. Dit ondanks de problematische opvoedingssituatie waar ze zich in bevinden  die tot een plaatsing heeft geleid en rekening houdend met de opdracht van de verwijzer en de doelstellingen die in het handelingsplan werden afgesproken. Dit voor alle kinderen in de leefgroep, studio of bzw en steeds in overleg met de ouders.

Tevens is onze voorziening sinds april 2013 ingestapt in het EMK (experimenteel modulair kader) en is erkend van daaruit door IVA Jongerenwelzijn voor volgende modules :

  • 35 modules verblijf voor 0-18 j
  • 5 modules verblijf voor 0-12 j
  • 40 modules contextbegeleiding, basisintensiteit
  • 3 modules context begeleiding in functie van autonoom wonen, basisentiteit

Sinds 01 april zijn we ook erkend als Centrum voor Integrale Gezinszorg voor Oost-Vlaanderen met als doel het organiseren van mobiele, ambulante of residentiële begeleiding en opvang van ouders en kinderen en van aanstaande ouders van wie het gezinsfunctioneren dermate problematisch is dat gezinsdesintegratie dreigt. 

De opstart van het nieuwe centrum dateert van 28-08-2013 met het volgende hulpaanbod :

  • 5 modules verblijf
  • 10 modules contextbegleiding, middenintensiteit


Laatst gewijzigd:

16:32 - 20/09/2013


Kopierechten © 2008 - 2020 Begeleidingstehuis SJB - URL: www.begeleidingstehuis-sjb.be
Aangedreven door Web52 - Systeem informatie - Licentie

Aanmelden
Intranet